БНХАУ-ын Бээжин хотод 2023 оны 10-р сард зохион байгуулагдах үзэсгэлэн экспо

 

 

Үзэсгэлэн, экспо

Хугацаа

Холбоо барих, бүртгүүлэх

1

Зар суртачилгааны бүтээгдэхүүний олон улсын үзэсгэлэн

19/X-21/X

Хятадын олон улсын үзэсгэлэнгийн төвийн Хуучин танхимд

Утас: 021-80158085

E-mailinfo@ufiexpo.com

Website: www.chinaelpe.com

2

Соёлын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн   

20/X-22/X

Хятадын олон улсын үзэсгэлэнгийн төвийн Хуучин танхимд

Утас: 15889601356

E-mail: server@onezh.com

3

Хэмжих багаж хэрэгслэлийн үзэсгэлэн  

23/X-25/X

Бээжин Шуган үзэсгэлэнгийн төв

Утас : 13671156875

E-mail: 617800776@qq.com

Website: www.miconex.com.cn

4

Автомашин, сэлбэг хэрэгслийн үзэсгэлэн

25/X-27/X

Хятадын олон улсын үзэсгэлэнгийн төв

Утас: 185 0023 4108

E-mail:zby@sae-china.org

Website: www.saecce.org.cn

5

Нүүрс, уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн

25/X-28/X

Олон улсын үзэсгэлэнгийн төв

Утас: 021-3332 1547

E-mail:chinaminexpo@vip.163.com

Website: www.chinaminexpo.com

6

Эрдэнэсийн чулуу, гоёлын бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн  

26/X-30/X

Хятадын олон улсын үзэсгэлэнгийн төвийн Хуучин танхимд

Утас: 15800506925

E-mail:809567573@qq.com

Website: www.jewellery.org.cn

7

Гадаадын хөрөнгө оруулалт, цагаачлалын үзэсгэлэн

27/X-29/X

Хятадын олон улсын үзэсгэлэнгийн төв

Утас: 15889601356

E-mail:server@onezh.com

Санал хүсэл